Thông tin tuyển dụng

Số lượng tuyển dụng hiện tại

Nhân viên Sales Admin – Văn phòng Vạn Phúc: 2 người

Nhân viên điều phối: 2 người

Nhân viên IT: 1 người 

Video

Tin tức