Thông tin tuyển dụng

Số lượng tuyển dụng hiện tại

Phó phòng nhân sự: 1 người

Nhân viên kinh doanh: 2 người 

Video

Tin tức