Giới thiệu

 1. Sơ lược hình thành Công ty:
  • Khởi nghiệp của Công ty TNHH SXTM Nông sản Phong Thúy bắt đầu từ năm 1990 chỉ là một hộ nông dân ở vùng kinh tế mới thôn K’Nai, xã Phú Hội với diện tích 4.000 m2.
  • Năm 2013 thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất – Thương mại Nông sản Phong Thúy.
 1. Quy mô hoạt động và sản xuất:
  • Quy mô sản xuất 130 ha, trong đó:
   • Diện tích trang trại của công ty là 55ha, sản lượng 5.000 tấn/năm
   • Diện tích liên kết 75ha, sản lượng 6.000 tấn/năm.
  • Nhà xưởng sơ chế và hoạt động sản xuất 6.000 m2;
  • Hệ thống xe vận chuyển và xe chuyên dùng
  • Hiện nay, Công ty đang sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP cung cấp ra thị trường trên 12.000 tấn rau, củ, quả.