Ứng dụng công nghệ cao

HỆ THỐNG PHÂN LOẠI CÀ CHUA

Phong Thúy ứng dụng thiết bị công nghệ trong hoạt động sản xuất. Hệ thống máy phân loại cà chua được sản xuất và nhập khẩu từ Nhật Bản, có khả năng rửa, thổi khô, phân loại sản phẩm cà chua theo các tiêu chí về kích thước, màu sắc đảm bảo theo đơn đặt hàng.

Việc sử dụng hệ thống máy giúp Công ty giảm 70% công lao động, nâng cao năng suất và độ chính xác khi phân loại sản phẩm.