Đối tác

  • Phong Thúy liên kết và hợp tác với 30 đơn vị sản xuất trong đó có 14 đơn vị ở quy mô trang trại – tổ hợp tác – hợp tác xã, mở rộng diện tích lên hơn 130 ha
  • Các đơn vị liên kết trong chuỗi sản xuất rau an toàn được công ty cung cấp cây giống và các loại phân bón, chịu sự quản lý và sản xuất theo quy trình trồng trọt của công ty.
  • Ngoài ra, công ty thường xuyên tổ chức các lớp huấn luyện về kỹ thuật canh tác, an toàn vệ sinh thực phẩm, cũng như tạo điều kiện để các đơn vị được tham quan, học hỏi các mô hình sản xuất nông nghiệp ở các nước tiên tiến trên thế giới.
  • Các đơn vị có trách nhiệm ghi lại toàn bộ quá trình canh tác từ khâu làm đất đến khi thu hoạch và phối hợp với cán bộ kỹ thuật của Công ty, thực hiện nghiêm túc quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, sử dụng thuốc đúng bệnh, đúng lúc, cách ly đúng thời gian quy định.
  • Công ty bao tiêu toàn bộ sản phẩm của đơn vị liên kết và ký các hợp đồng cung cấp sản phẩm cho các hệ thống siêu thị, chuỗi cửa hàng thực phẩm, công ty chế biến và xuất khẩu.
    • Nâng cao năng suất, đa dạng hóa sản phẩm, tạo ra những chuỗi giá trị cao, ổn định, an toàn từ người sản xuất đến người tiêu dùng